Standard

Standard pražského krysaříka

Země původu: Česká republika.
Datum publikace platného původního standardu: 12. Října. 1980.
Použití: Společenské plemeno.
Klasifikace F.C.I. – po jeho mezinárodním uznání: Skupina 9 – společenská plemena, Sekce: 12 krysaříci (Ratiers), bez pracovní zkoušky.

Stručný historický přehled

Dle historických pramenů sahá historie tohoto plemena s označováním PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK hluboko do minulosti našeho státu. Vzhledem k malému vzrůstu, rychlému pohybu a značně vyvinuté čichové schopnosti byl používán při zneškodňování krys a myší (odtud jeho historický název „krysařík“). Tato vlastnost je mu dána dlouholetým historickým vývojem. Tento malý, čiperný pes býval často přítomen při hostinách českých králů na pražském hradě. Byl ozdobou dvora české šlechty a jako dar českých panovníků se dostával na dvory ostatních evropských vladařů a odtud dále mezi občanské vrstvy. Pátrání v historických pramenech přineslo výsledky, které prokázaly, že jde o výhradně české plemeno, jehož minulost je doložitelná.V roce 1980 bylo přistoupeno k jeho regeneraci, která probíhá s úspěchem. Pražský krysařík je opět v oblibě, žije v našich rodinách a objevuje se velmi potěšitelný zájem o něj i v jiných zemích celého světa.

Celkový vzhled

Malý hladkosrstý pes, téměř kvadratické, kompaktní tělesné stavby. Vzdor svému malému vzrůstu dobře pohyblivý a vytrvalý. Dobrý pohlavní výraz psa i feny. CHOVÁNÍ A POVAHA: Je jemný, mazlivý a velmi zvědavý. Při běhu je velice rychlý, obratný a neúnavný. Ke svému majiteli a členům rodiny je přátelský a přítulný. K cizím lidem je nedůvěřivý a rezervovaný. Hodí se do každé rodiny, která ocení jeho přirozenou eleganci a milou povahu.

Důležité proporce

 • Kohoutková výška k délce těla 1:1,05 – u feny může být delší
 • Hloubka hrudníku tvoří 45-50 % kohoutkové výšky
 • Šířka lebky k délce lebky 1:1 až 1,03
 • Délka nosního hřbetu činí 1/3 – 1 délky hlavy

Tyto míry a proporce je třeba chápat jako optimální směrné hodnoty, důležitý je vždy celkový vzhled psa.

Hlava

Hlava je hruškovitého tvaru.

Mozkovna je zakulacená se znatelným čelním žlábkem, týlní kost vyznačená, Oči jsou umístěny daleko od sebe.

Kůže na lebce je hladká, bez záhybů.

Stop je výrazný.

Obličejová část

Nosní houba je plně pigmentovaná. Barva a sytost pigmentu odpovídá základnímu zbarvení srsti.

Pysky jsou přiléhavé, pevné a mají uzavřené koutky. Okraje pysků jsou v celém rozsahu pigmentované. Pigment odpovídá základnímu zbarvení srsti.

Obě čelisti jsou souměrně vyvinuté a sbíhají se k čenichu. Zuby vykazují nůžkový skus. Předností je plnochrupost.

Oči jsou tmavé, odpovídající základnímu zbarvení srsti. Jsou střední velikosti, kulaté, mírně vystouplé, dosti vzdálené od sebe. Víčka jsou přilehlá a dobře pigmentovaná. Uši: Uši jsou na zadní části lebky vysoko a poměrně široce nasazené, trojúhelníkového tvaru, pevné, přirozeně vztyčené, nebo mírně sklopené, což se toleruje, ale je nežádoucí. Nejsou neseny kolmo ale v mírném úhlu do stran odchýlené.

Krk je suchý, bez volné kůže, ušlechtile klenutý, dostatečně dlouhý, ve správném souladu s tělem a hlavou.

Tělo

Horní linie je pevná a rovná.

Kohoutek je nevýrazný.

Hřbet je krátký, rovný, pevný.

Bedra jsou krátká, pevně navazující na hřbet, plynule přecházející k zádi.

Záď je mírně skloněná, dostatečně dlouhá.

Hrudník je nepříliš široký, v průřezu oválný. Dosahuje 45 – 50 % kohoutkové výšky.

Spodní linie: Břicho je mírně vtažené, mezi břichem a bederní krajinou je jasně zřetelný přechod do vtažené slabiny.

Prut je nasazený v rovině hřbetu, kupírovaný. Nebo nekupírovaný, který dosahuje nejvýše k hleznům, u kořene je silný a ke špičce se zužuje. Je rovný nebo od poloviny mírně ohnutý směrem vzhůru. Při pohybu je nesený výše, až v polokruhu nad hřbetem stočený.

Končetiny

Hrudní končetiny

Celkově: Při pohledu zepředu rovné a souběžné, ne příliš široce postavené.

Lopatky: Dobře osvalené, ke hrudníku pevně přiléhající. Tvoří s ramenem ne příliš tupý úhel.

Lokty: Dobře přiléhající, ani vybočené ani vtočené.

Předloktí: přiměřeně silné, rovné.

Nadprstí: Při pohledu zepředu přímé jako plynulé pokračování předloktí. Při pohledu ze strany mírně skloněné, pevné.

Přední tlapky: Jsou zaoblené, kulaté, tvořené krátkými k sobě dobře přiléhajícími vyklenutými prsty. Drápy jsou tmavé.

Pánevní končetiny

Celkově: dobře osvalené, při pohledu ze strany v kloubu kolenním a hleznu dobře zaúhlené. Při pohledu zezadu je postavení ne příliš široké, rovné a souběžné. Zadní tlapky jsou stejné jako přední, ale mohou být poněkud delší.

Pohyb

Pohyb obou párů končetin je vydatný, rovnoběžný, pružný, lehký a hbitý. Tlapky se při pohybu nesmějí otírat o zem (tzv. šouravý pohyb). Tlapky zadních končetin při pohybu plně došlapují do stopy hrudních končetin.

Kůže

Je dostatečně silná, pevná a pružná. Pevně přiléhá k tělu. Pigmentace kůže odpovídá zbarvení srsti.

Osrstění

Typ srsti:

 • Krátká, lesklá, přiléhavá, hustá, bez lysých míst. Na hlavě je srst obvykle řidší a kratší než na těle.
 • Polodlouhá s praporci delšími než srst těla na uších, končetinách, ocase, mírně otevřená na hrudi.

Zbarvení srsti:

Černá s pálením, hnědá s pálením a další zesvětlené variety sestupnou řadou až k žluté recesivně založené barvě včetně merle zbarvení těchto variet a červená . Pálení je červené – syté, nejžádanější je tmavočervené, ostře ohraničené. Vyskytuje se nad očima, na tvářích, pod krkem, na záprstí předních tlap, na tlapách, na vnitřní straně zadních běhů a pod kořenem ocasu; na předhrudí tvoří dva stejnoměrné, navzájem oddělené trojúhelníky. Barevné rázy odlišné od černé s pálením se liší dle genetického založení základní barvou srsti, nosní houby, kožních derivátů, sytostí pigmentu oka a znaků. Obecně platí, že sytější pigmentace v rámci dané barvy je předností.

Výška a hmotnost

Výška: optimální výška je 20 cm až 23 cm.

Hmotnost: optimální hmotnost je cca 2,60 kg.

Nedostatky

Každou odchylku od výše uvedeného znění standardu je nutno považovat za nedostatek , jehož hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky od standardu a eventuelní možnosti nepříznivého ovlivňování zdravotního stavu nebo chování psa. (I to je součástí standardu a musí se hodnotit). Zejména se jedná o:

 • úzkou nebo málo klenutou lebku
 • nepravidelné uložení zubů, klešťový skus
 • mírně klenutý hřbet a bedra, měkčí hřbet
 • mírně vybočené nebo vbočené tlapky
 • více rozšířené žluté znaky na hlavě, břichu a žlutá prokvetlost, nedělený hrudní znak
 • pigmentace horního pysku neodpovídá základnímu zbarvení srsti
 • větší bílá skvrna na hrudi (nad 1cm2), ojedinělé bílé tečky na prstech
 • černá prokvetlost u červené plášťové
 • ocas trvale stočený, nebo pevně k hřbetu či na jednu stranu přiléhající, nízko nesený
 • delší tělesný rámec spojený s kratšími končetinami
 • depigmentace nosní houby

Vylučující vady

 • fontanela
 • jablkovitý tvar hlavy, tj. nosní partie nedosahuje 1/3 celkové délky hlavy
 • modré nebo dravčí oko
 • předkus nebo podkus
 • ucho přiložené těsně k hlavě
 • silně klenutý hřbet a bedra
 • lysivost kdekoliv na těle
 • ztráta více než 4 zubů (mimo P1 a M3), ztráta dvou a více řezáků
 • chybí znaky pálení na hlavě u jedinců s pálením
 • rozsáhlý bílý znak na hrudi (nad 2cm2) a jakékoliv bílé znaky na končetinách nebo kdekoliv na těle
 • rozsáhlá černá prokvetlost tlumící základní barvu u červené s pálením
 • extrémní bázlivost
 • agresivita
 • kohoutková výška pod 18 cm

Poznámka: Psi musejí mít obě normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Standard byl schválen členskou schůzí KPPPK dne 15.11.2008 a předložen garantu pro standardy ČMKU.

(převzato z materiálů klubu PK)